Cart 0
 
north-q-safety-trans.png
 

NORTHQ SAFETY AS leverer et stort utvalg av prisbelønnede sikkerhetssystemer som skaper trygghet for sjåfører, anleggsarbeidere, byggeplasser, trafikanter og fotgjengere.

Arbeidsulykker står årlig for 5000 dødsfall i EU-området, hvorav omtrent en tredjedel av skadene er relatert til anlegg og kjøretøy.

Helse og sikkerhet er viktig i alle arbeidsmiljøer, spesielt når industrikjøretøy, maskiner og personell skal samhandle med hverandre.

 

ANLEGG & PERSONELL SIKKERHET

Beskytt anleggsarbeiderne, maskinparken og
fotgjengere mot fare.

KJØRETØY SIKKERHET

Våre høyteknologiske systemer forhindrer kollisjoner og uhell: - passer for varebiler, lastebiler, busser og spesialkjøretøy.

FLÅTESTYRINGSSYSTEM

Reduserer drivstoffkostnader og forbedrer sjåførenes adferd på veien

SYKKEL SIKKERHETS SKJOLD

Bli varslet om myke trafikanter i blindsonen - Syklister, motorsykler og fotgjengere.

 

SIKKERHETSYSTEMER FOR PERSONELL, KJØRETØY, ANLEGG & BYGGEPLASSER

 

Beskyttelse Sikkerhets Skjold

Systemet beskytter luftkabler, bygninger og andre strukturer mot å bli truffet av anleggmaskiner og kan enkelt monteres av en person i løpet av 5 minutter.

Flaggmann Sikkerhets Skjold

Med sikkerhetsskjoldet kan flaggmannen håndtere farlige situasjoner trygt og raskt bare ved et enkelt trykk på en fjernkontroll.

Trafikk Sikkerhets Skjold

Trafikk Sikkerhets Skjold har lang rekkevidde og beskytter både anleggsarbeidere og trafikken når noen bryter sikkerhetsbarrieren.

 

Jernbane Sikkerhets Skjold

Sikkerhetsbarriere for anlegg og byggeplasser er utviklet for å trygge jobber i nærheten av
et jernbanespor i full drift.

Sone Sikkerhets Skjold

Sone Sikkerhets Skjold advarer anlegssarbeidere og ledelse hvis uvedkommende tar seg inn på arbeidsplassen.

Personell Sikkerhets Skjold

Beskytter de ansatte mot kollisjoner og
uhell på arbeidsplassen.
Faresonen kan justeres fra 1m til 15m +/-.